COM

HO FEM

Punt Lila

Informació i sensibilització: A la carpa es poden trobar materials específics de la campanya contra les violències (masclistes, sexuals i LGBTI-fòbiques) d’abast local, comarcal o bé provincial, segons les especificitats de cada intervenció i necessitats de cada municipi i/o espai festiu.

Assessorament i acompanyament: En cas d’agressió, l’acció es centra en les necessitats i requeriments de la persona agredida, respectant en tot moment el seu criteri (anonimat, si vol denunciar o no, etc.).

Què Oferim?

Personal tècnic format

Carpa 3x3m (Opcional)

Taula pel material informatiu i cadires (Opcional) i faldons

Banderola (4m d’alçada) i lona (1’32x1’32m) identificatives del Punt Lila

Roba identificativa per l’equip d’atenció

Material informatiu i de difusió sobre violències masclistes, sexuals i LGBTI-fòbiques (Opcional)

Elaboració d’un informe d’avaluació després de la intervenció

Requisits

Realitzar les peticions amb un mínim de 20 dies d’antelació abans de la festa

Disposar de punt de llum pel punt lila

Habilitar un espai tranquil

L’espai tranquil és un espai proper al punt lila en el que, en cas d’agressió, s’atendrà a la persona agredida. L’espai tranquil ha d’assegurar una atenció confidencial i segura.

Designar una persona referent

La persona referent serà qui rebrà l’equip tècnic del punt lila.

Acció coordinada amb tots els agents de la festa

En l’abordatge de les violències masclistes, sexuals i LGBTI-fòbiques resulta clau una bona coordinació, és a dir, que els agents presents a la festa coneguin l’existència, funcions i ubicació del punt lila.

+ Q Festa

Aquesta intervenció pretén involucrar a agents relacionats amb els espais d’oci, a agents que porten a terme accions en diferents festes i al mateix jovent i població general, apostant conjuntament per gaudir i/o oferir unes nits segures, plaents i lliures de risc en l’àmbit de les sexualitats.

El personal tècnic proposa a les persones que s’atansen al carretó diverses dinàmiques relacionades amb la prevenció de conductes de risc i la reducció de danys en sexualitat i drogues. També es reparteix material profilàctic (preservatius, lubricants i targeters). Al carretó també es porta informació relacionada amb sexualitat i drogues, així com dels serveis i recursos on poder adreçar-se, que és de lliure accés.

 

Què Oferim?

Personal tècnic format

Carretó itinerant

Material informatiu i de difusió sobre salut sexual, infeccions de transmissió sexual i drogues

Material profilàctic (preservatius, lubricants...)

Roba identificativa de l’equip

Elaboració d’un informe d’avaluació després de la intervenció

Requisits

Realitzar les peticions amb un mínim de 20 dies d’antelació abans de la festa.

punt lila ponent

Què ens ajuda a fer bé la nostra tasca?

  • Una acció coordinada amb tots/es els i les agents implicades a la festa (professionals de la seguretat privada, seguretat pública, personal de les barres …).
  • Implicació i compromís de l’administració local.
  • Vincle amb el teixit social i feminista del territori.
  • Un protocol d’actuació local/comarcal com a marc de referència. Cal que les i els agents implicats estiguin informats del protocol.
punt lila ponent
punt lila ponent