Punt

lila

Punt Lila

Espai amable d’atenció, prevenció i visibilització de violències masclistes, sexuals i LGBTI-fòbiques en espais d’oci públics o privats.

L’acció duta a terme al Punt d’Atenció Lila és de:

Coordinació amb l’ens local i els agents actius de la festa per garantir un bon circuit d’atenció.

Proporcionar informació de serveis públics i privats relacionats amb el tema.

Assessorament amb materials propis i d’altres ens.

Acompanyament en les violències masclistes i LGBTI-fòbiques.

Sensibilització i visibilització de les violències sexuals.

Informe d’avaluació final.

El punt d’atenció lila és un espai de referència de la festa, fàcilment localitzable, on tothom sap que es pot adreçar en cas que sigui necessari o vulgui rebre informació. NO és un espai lúdic.

PUNT LILA FIX+ ITINERANT (4 agents)

En aquelles festes i esdeveniments amb gran afluència de gent i espais diversificats (varis escenaris, entorns foscos, etc.) resulta molt recomanable complementar el punt fix d’atenció lila amb un d’itinerant.  L’equip d’intervenció consta de dues agents atenent en el punt lila fix i dues més que es desplacen per l’espai i entorn de la festa fent tasques de prevenció, sensibilització, detecció, acompanyament i derivació de violències masclistes, sexuals i LGBTI-fòbiques.

punt lila ponent

+ Q Festa

Intervenció en l’àmbit de promoció de la salut i de minimització de danys i riscos relacionada amb drogues i sexualitats, adreçada als espais d’oci nocturn. L’objectiu és facilitar material informatiu, recursos i material profilàctic per tal de fomentar les relacions sexuals saludables.

Es tracta d’un carretó que es desplaça per la festa, interactuant amb les persones, fent promoció de la salut i dispensant informació i material profilàctic. L’acció duta a terme al + Q festa és de:

Dinàmiques de promoció de la salut, prevenció de conductes de risc i reducció de danys en els àmbits de les sexualitat i les drogues.

Informació sobre salut sexual i drogues.

Repartiment de material profilàctic (preservatius, lubricants, targeters)

Si es contracta conjuntament amb el Punt lila, el personal del + Q festa també actua com a agent preventiu i detector de possibles agressions (Punt lila itinerant).

 

Web financiada por la Unión Europea – NextGenerationEU