ACCESIBILITAT

Fundació Antisida de Lleida ha complert amb el compromís de garantir l’accessibilitat a la seva web recollint totes les recomanacions donades pel World Wide Web Consortium (W3C) i altres organitzacions internacionals. L’objectiu ha estat crear una web que treballi millor per a tothom i que funcioni en qualsevol dispositiu d’accés a Internet.
La nostra web també és accessible des del punt de vista de la facilitat del seu ús, ja que s’ha modificat perquè sigui fàcil d’utilitzar pel màxim de persones, sigui quina sigui la seva experiència, context i capacitats, disseny fàcil i estructura eficient i clara.

 

 

GRANDÀRIA DEL TEXT

Podeu augmentar la mida del text que veieu per defecte en aquest lloc web en qualsevol navegador modern de la següent manera:

Firefox: Feu clic al menú “Visualitzar”, seleccioneu l’opció de “Mida del Text” i després escolliu “Augmentar”. Fent els mateixos passos i escollint l’opció “Restablir” tornarà a la mida de text per defecte.

Opera: Feu clic al menú “Veure” i escolliu “Escala”. Aquesta opció és capaç d’augmentar o disminuir la mida de pàgina tant en porcions del 10% com del 150% o del 200%. Trieu el 100% per tornar a veure la mida de text per defecte.

Safari: Feu clic al menú “Veure” i escolliu l’opció de “Fer major el text”. Per tornar a la mida de text per defecte, trieu l’opció “Fer més petit el text”.

Internet Explorer: Feu clic al menú “Veure”, escolliu l’opció de “Mida de Text” i després escolliu “Més gran”. L’opció “Media” restableix el text a la mida predeterminada.

 

 

 

ALTRES AJUTS A LA NAVEGACIÓ

Descripcions en text dels continguts d’aquelles imatges que necessiten explicació textual perquè compleix algun tipus de funcionalitat.

Totes les pàgines funcionen sense javascript activat, excepte les galeries de fotos de portada i altres seccions i el cercador de municipis.

Es compleix l’estàndard XHTML que facilita la visualització correcta en diferents navegadors.

Posicionament del contingut mitjançant css i sense taules. D’aquesta manera, els lectors de pantalla per a persones amb disminució visual i invidents llegeixen el document d’una manera lògica.

S’han seguit les pautes d’accessibilitat per al contingut web (WCAG) versió 1.0, publicades per la iniciativa d’accessibilitat web (WAI) del (W3C).